Болярово » Контакти » Общинска администрация община Болярово

Телефонни номера - град Болярово

Код за избиране на град Болярово-04741
Външен Вътрешен Ползвател
6901 101 Техн. Секретар
6902 202 Кмет
6903 203 Зам. Кмет
6904 204 Секретар
6905 205 Гл.счетоводител
6906 206 Управление на Общ.Собств. -1
6907 207 Т С У -1
6908 208 Иконом.развитие
6909 209 Н-к Финанси
6910 210 Дежурен
6911 211 Управление на Общ. Соб. -2
6912 212 Г Р А О
6913 213 Каса
6914 214 Счетоводство
6915 215 Счетоводство
6916 216 Финансов контрольор
Гл. специалист бюджет
6917 217 Адвокат, Архитект
--------------- 218 ---------------
6919 219 Техници ТСУ
6920 220 Домакин
6921 221 Т Р З
6922 222 Предс. Об. Съвет
6923 223 Просвета-счетоводство
6935 333 Детска педагог. стая
6927 117 Проекти
6928 118 Данъчна служба
6929 119 Военен отчет
6930 120 Гр. защита
6931 121 Просвета- Директор
6932 122 Шофьори
6934 124 Чистачки
6900 200 Ф А К С