Болярово » Общината » Култура и изкуство » Култура

 

Култура

                                                           

Музейна сбирка -Болярово                     Паметни плочи в Шарково                                     Паметни плочи на      

                                                         /на Елена Граматикова и на загиналите                   загиналите във войните от

                                                                           във войните/                                                              село Попово

                                                       

                                                     

                                                                                       

Паметникът на националния герой Стефан Караджа                                  Паметна плоча на Индже войвода                  

 в с.Стефан Караджово                                                                                           в родното му село Попово

                                 

 

 

 

 

 

 

Църквата „Успение Богородично"в село Стефан Караджово, обявена  за паметник на културата                                             

 

                                                                                            

 

 

                                                                           

         Важно място в системата на културните ценности на община Болярово заемат възстановеният етнографски музей в гр. Болярово, къщата музей на Стефан Караджа в родното му село Стефан Караджово, музейните сбирки във Воден, Попово, Крайново, паметниците, църквите... Съществуват 20 православни храма и всеки от тях е уникален образец на християнската религия и борческия дух на хората, живели в този регион.  Църквата „Успение Богородично" в с.Стефан Караджово е обявена за паметник на културата с национално значение и датира от 1763г. Изградени са паметни плочи на загиналите във воините герои почти във всички населени места на територията на общината. Особено впечатление правят паметниците във Воден, Стефан Караджово, Болярово и паметната плоча на мястото на родната къща на Индже войвода в Попово. Къщата-музей на Стефан Караджа в родното му село, Етнографският музей в Болярово и музейните сбирки във Воден и Попово са леснодостъпни за наблюдение и проучване.                     

         Община Болярово е кръстовище на древни цивилизации, обуславящо спецификата и богатството на културно-историческото наследство на този край. Особена гордост за боляровци са паметниците на уникалната тракийска култура: средновековно селище и средновековна крепост Калето (V-VI в.); старинно селище от XIV-XVI век и останки от църква на брега на р. Поповска; голямо тракийско селище с останки от две надгробни могили; римско селище; крепост от V-VI в.; гробница с църква от V-VI в., две крепости - Голямото и Малкото градище; три църкви; средновековна крепост Градището; верига от крепости, охранявали пътя към столицата на Византия.

Венец от златното съкровещи край село Златиница    

 

                                   

                                                                               Пръстен от златното съкровище край Златиница

                                                          

 

         Многобройни златни и сребърни накити и съдове са открити от археолозите, водени от проф. Даниела Агре, в могилата край село Златиница в нашата община. Разкрито е погребение на тракийски владетел от IV век преди Христа. Пред гроба са намерени останките от коня и кучето на владетеля.

 

 

Обсъждане на трансграничен проект в Информационния център край Воден

 

                        

                                                              Кметовете на Болярово и Кофчаз на разкопките край Воден

 

         В края на миналата година община Болярово приключи реализирането на проект BG 2005/ 017-453.01.02.01.-09 "Популяризиране на екотуризма в общините Болярово и Кофчаз", финансиран от програма ФАР - трансгранично сътрудничество. В него се изпълняват благоустройствени мероприятия на сакралния комплекс във Воден и се изгражда път до предполагаемия много ценен и търсен Парорийски манастир. Най-интересен за изследователите до момента представлява именно сакралният комплекс, който се е развил в и около естествена пещера. Над него някъде около IV в. е издигнат едноапсиден църковен храм, който по-късно прераства в триапсидна петкорабна базилика. Северно и южно от него долепят по още два кораба и две нови апсиди на изток. Според експерти голяма е вероятността през ХIV в. там да е бил манастирът на основоположника на исихазма Григорий Синаид. Негови ученици са били тогавашният Константинополски патриарх, патриархът на България и митрополитът на Москва.

         В общината функционират шест читалища, регистрирани по ЗЛС - в Мамарчево,  Стефан Караджово, Воден, Попово, Голямо Крушево и Болярово. Всички те разполагат с театрални салони с по над 300 седящи места, репетиционна зала, читалня и библиотеки във всяко от тях, с по над 15 000 тома литература. Регистрирани са повече от 1500 читатели. Важно място в културния живот на общината има любителското самодейно творчество. При читалищата действат самодейни фолклорни певчески и танцови състави и оркестри с многобройни изяви у нас и в чужбина. Богатото песенно народно творчество се проявява особено по време на самобитните български обичаи - коледуване, лазаруване, "Кукери", "Пеперуда", "Еньова буля", "Меджия", "Сватба" и др., които продължават да се честват. Не са забравени и старите занаяти: предачество, тъкачество, бродиране и изработване на автентични музикални народни инструменти - кавали, гайди, гъдулки, тъпани и др. Жителите на Болярово пазят традициите на своя край.

 

 

Националният детски фолклорен събор „Върбова свирка свири" 

                      

                                                                                                           Жури, оценяващо участниците в събора

 

                    

 

         Без съмнение Националният детски фолклорен събор „Върбова свирка свири" чертае облика на културния живот и е визитна картичка за общината в културен аспект както в региона на Югоизточна България, така и зад граница. На 30 май предстои неговото тринадесето издание. В журито на конкурса фигурират имената на проф. Тодор Джиджев, ст.н.с. I ст. Михаил Букурещлиев, етномузиколози - сътрудници на БАН - София, н.с. Николай Ников от НИО - София, Крум Георгиев - председател на ОФЮБ-Стара Загора и др. Майсторът на свирката - емблема на събора, е самоукият боляровец Желязко Станчев. Всяка година гласовитият дудук възвестява началото на събора-конкурс и зовът му бележи пътя на талантливи изпълнители с многократни награди от национални и регионални прояви от предела между Странджа и Тракия към света. Конкурсът се провежда под патронажа на кмета на общината в живописния градски парк " Казино" край река Поповска, с безкористната финансова подкрепа на местната и националната културна общност. На юбилейното му десето издание присъства президентът на Република България Георги Първанов. Той обяви и престижна парична награда за най-добре представило се боляровче или боляровки състав. В изпълнение на Протокола за междукултурен двустранен обмен на общините Болярово и Виса съборът празник е уважаван и почитан от фолклорен ансамбъл "Виса" - община Виса, област Еврос в Република Гърция.

         Особено място в живота на община Болярово заемат родовите и землячески срещи, събори, прегледи, годишнини на учебно-възпитателни заведения и читалища, откриване и освещаване на църковни храмове, презентации на книги с истории на населените места, изграждане и откриване на паметни плочи на загиналите във войните. Културният живот в общината се оживява и от традиционните гостувания на детски и професионални формации от София, Бургас, Елхово, Ямбол и от чужбина.

 

                                

 Местността „Белянката"                                                  Параклис „Успение Богородично" край село Иглика

         От изключително значение за Болярово е традиционния общински събор „Белянката".  Миналата година по време на събора с тържествен молебен Негово Високо Преосвещенство Сливенският митрополит Йоаникий освети параклиса „Успение Богородично" край село Иглика, който се реализира по идея на българския американец Димитър Терзиев, живеещ от дълги години във Флорида. До сградата на параклиса се намира камбанарията. Само камбаната тежи 220 кг.