Болярово » Общината » Обща информация

  Гербът на община Болярово  ОБЩИНA БОЛЯРОВО

Природни дадености и история


Сградата на Община Болярово

Община Болярово се намира в един от най-чистите в екологично отношение райони на страната ни. Тя е разположена в южната част на Ямболска област върху северните склонове на Странджа планина. Обхваща част от Тунджанската хълмиста област, Дервентските възвишения и южните склонове на Бакаджиците. В състава на общината влизат 20 населени места със 7 кметства, 12 кметски наместничества и общински център гр. Болярово. На юг има 55 километра обща граница с Турция. Пътната Ј мрежа включва общо 176 км. второкласни, третокласни и четвъртокласни пътища, сред които най-важното направление е Елхово - Средец. 
  Върху сегашната територия на община Болярово е възникнал живот още в дълбока древност. Следи от тракийски селища са открити в землищата на селата Крайново, Иглика, Попово, Денница и Камен връх. Макар и далече от големите икономически центрове на страната ни, Боляровският край не е отминат от проявите на българското националноосвободително движение. В паметта на местното население са още живи спомените за братята Пехливанови от Болярово - хайдути, убити от турците, за четата на Стоян Стефанов от село Воден, за големия родолюбец и бунтар дядо Никола Узунов от село Стефан Караджово, за организатора на Западностранджанския революционен комитет и поборник за църковна и национална свобода Куарти Дражев, когото турците заточават в Диарбекир. В село Попово е роден националният герой Индже войвода. Наша и национална гордост е и внукът на Узун Никола от известния Хасекейски род Бимбелови, роденият в село Стефан Караджово - Стефан Караджа. От Шарково е и основателят на българската опера Стоян Константин Мерджаноглу. Когато през 1979 год. се извършва ново административно делене на България, окръзите се запазват и се създават 276 селищни системи, тогава Болярово е оформена като селищна система.