Болярово » Общината » Туризъм » Отдих и туризъм

Минерални и водни ресурси

 

Територията на общината е с незначителни промишлени запаси от полезни изкопаеми. Установени са запаси от медни руди в землищата на Голямо Крушево и Иглика и от варовик в землищата на Воден и Крайново. Проучени и каптирани са минерални извори край с. Стефан Караджово с дебит 13 л/сек. По химически състав водата е хидрокарбонатна, калиево-магнезиева с минерализация 1,5 л/сек, с доказани лечебни свойства, близки до тези на водата в Карлови Вари в Чехия и Кисловодск в Русия. Качествата и дебитът й, както и преди съществуващият балнеолечебен център, позволяват развитието на балнеоложки курорт. Минералната вода в Стафан Караджово се препоръчва за лечение на сърдечносъдови, урологични, стомашно-чревни и ендокринни заболявания. Поради питейновкусовите си качества се използва и като естественна трапезна напитка.

 

 

 

Язовир „Малко Шарково” край село Малко Шарково

 

На река Поповска (приток на река Тунджа) при село Малко Шарково е изграден вторият по големина язовир в страната със земнонасипна стена и максимален обем 55 млн. куб. метра. Природните дадености при язовир Малко Шарково се използват за отдих и туризъм, както и за развитието на спортния риболов, в който ежегодно по традиция участват любители от цялата страна. Съществуват карстови извори при с. Воден, част от водите на които (около 80 литра в секунда) се използват за водоснабдяване на част от Боляровската и Елховската общини.