Болярово » Общината » Туризъм » Хотели

Хотели и ресторанти

Хотели

В град Болярово е изграден хотел "Странджа" с 18 стаи и 50 броя легла. Общината разполага с база за отдих и лечение в с. Стефан Караджово с 240 легла, както и с база за отдих край язовир Малко Шарково. Значителните ресурси от различните видове дивеч и подходящият релеф са добра база за развитие на ловния туризъм, като за целта биха могли да се ползват наличните ловни хижи в землищата на гр. Болярово и с. Стефан Караджово.

Хотел-ресторант "Странджа"

Ресторанти

В общинския център и в другите по-големи селища са изградени търговски обекти за ресторантьорство. Те функционират по предназначение, но освен ресторант "Странджа" и ресторант "Кубан" в гр. Болярово, останалите са преустроени в смесени търговски обекти - магазини-пивници и кафе-аперативи. В определени дни от седмицата някои от заведенията функционират като бар-дискотеки - единствени места за развлечение на младите.


http://www.hotellerie-bulgaria.com