Болярово » Общината » Култура и изкуство » Забележителности

Забележителности в община Болярово

Община Болярово е кръстовище на древни цивилизации, където протичат етнокултурни процеси от северозапад (Балканския полуостров, Средна и Западна Европа) към югоизток (Мала Азия и Близкия изток) и обратно. Това обуславя спецификата и богатството на културно-историческото наследство на този край, което е отражение и резултат на многовековна история, носеща отпечатъците на бурни събития и невероятни превратности. 14 разкрити археологически обекта, 5 древни църкви и 5 крепости свидетелстват за богато и древно минало, с което жителите на Болярово с основание се гордеят.

На първо място са паметниците на уникалната тракийска култура:

Средновековно селище и средновековна крепост Калето (V-VI в.). Като отбранително съоръжение в близост до границата с Византия са имали важно значение за запазването и укрепването на българщината по тези земи. Частично проучени.

Край Болярово, в местността Перваната

Старинно селище от XIV-XVI век и останки от църква на брега на р. Поповска. Проучвано чрез нестандартни методи.

В района на с. Попово, в м. Джумаята (Ескипазар)

Голямо тракийско селище с останки от две надгробни могили. Площ 30-40 дка. Непроучено.

Североизточно от с. Попово, в местността Исохларя

Римско селище. Руини на брега на река. Непроучено.

Югоизточно от с. Денница, в м. Батака

Крепост от V-VI в. с гребенчат орнамент и тънкостенна керамика от XI-XII в. и средновековна българска керамика, останки от строителство по времето на император Юстиниан. Непроучена.

Южно от Иглика, между м. Студения дол и м. Ливадите, Голямото дълбоко и м. Ситовските камънаци

Гробница с църква от V-VI в., две крепости - Голямото и Малкото градище. В близост до Малкото градище е разкрита църквата със стенописи, имитиращи мраморна облицовка, и мазилка с фрески. Частично проучени.

На североизток от с. Иглика, в землището на с. Воден и с. Крайново

Три църкви, археологическите разкопки на които са потенциал с голяма научна стойност. Частично проучени.

На изток от с. Крайново и на югоизток от с. Воден

Средновековна крепост Градището. Площ 12 дка. Непроучена.

Край с. Голямо Шарково, на височината Крепостта

Верига от крепости, охранявали пътя към столицата на Византия. Частично проучени.

Покрай с. Воден, с. Шарково и с. Вълчи извор

Малка част от тези забележителности са разкрити чрез археологическите проучвания на комплексната програма за научни изследвания "Странджа-Сакар" (1985-1988 г.). Археолози датират най-старите останки от V в. пр.н.е. - находки от времето на траките.