Болярово » Общината » Култура и изкуство » Изкуство

Изкуство

Най-значимото културно събитие за община Болярово са ежегодно провежданите в началото на юни детски фолклорен събор "Върбова свирка свири" и националният конкурс "С песните на Елена Граматикова". В журито на конкурса фигурират имената на проф. Тодор Джиджев, ст.н.с. I ст. Михаил Букурещлиев, етномузиколози - сътрудници на БАН - София, н.с. Николай Ников от НИО - София, Крум Георгиев - председател на ОФЮБ - Стара Загора, и др.


Сред гостите са голям брой любими изпълнители на народни песни: Манол Михайлов, Калинка Згурова, Динка Русева, Донка Бумбалова, Никола Костов. Целта на конкурса е да се даде възможност за изява на млади и подрастващи дарования, да се насочи техният интерес към съхраняване на българския феноменален странджанско-тракийски музикален фолклор.


Стотици деца и младежи - певци, танцьори и свирачи, от Югоизточна България изявяват своя талант. Майсторът на свирката - емблема на събора, е самоукият боляровец Желязко Станчев. Всяка година гласовитият дудук възвестява началото на събора конкурс и зовът му бележи пътя на талантливи изпълнители с многократни награди от национални и регионални прояви от предела между Странджа и Тракия към света.

Конкурсът се провежда под патронажа на кмета на общината в живописния градски парк " Казино" край река Поповска, с безкористната финансова подкрепа на местната и националната културна общност.

В изпълнение на Протокола за междукултурен двустранен обмен на общините Болярово и Виса съборът празник е уважаван и почитан от фолклорен ансамбъл "Виса" - община Виса, област Еврос в Република Гърция.

Културният живот в общината се оживява и от традиционните гостувания на детски и професионални формации от София, Бургас, Елхово, Ямбол и от чужбина.

Ансамбъл "Виса" - Гърция

Детски фолклорен събор "Върбова свирка свири" и
национален конкурс "С песните на Елена Граматикова"
Състезателни групи:

  • Първа състезателна група - деца до 10-годишна възраст

  • Втора състезателна група - деца от 10- до 14-годишна възраст

  • Трета състезателна група - младежи от 14- до 19-годишна възраст

Награди: Почетен диплом за участие, предметни и парични награди.

Контакти: Обществен съвет

Детски фолклорен събор "Върбова свирка свири" и

национален конкурс "С песните на Елена Граматикова"

8720 Болярово, Република България

Телефони: + 359 0 4741 2251, 2044, 2154, факс +359 0 4741 2430

Банкова сметка: ТБ "Биохим" - гр. Болярово,

код 66 09 66 08, № 301 685 0 318 - БИН 744 415 0005