Болярово » Общината » Култура и изкуство » Библиотеки и читалища

Библиотеки и читалища в община Болярово


Профсъюзен дом - Болярово

Понастоящем в общината функционират шест читалища, регистрирани по ЗЛС (с. Мамарчево, с. Стефан Караджово, с. Воден. с. Попово, с. Голямо Крушево и гр. Болярово). Всички те разполагат с театрални салони с по над 300 седящи места, репетиционна зала, читалня и библиотеки във всяко от тях, с по над 10 000 тома литература. Регистрирани са повече от 1000 читатели, което е 15% от населението на общината.


Читалище - с. Воден

Важно място в културния живот на общината има любителското самодейно творчество. При читалищата действат самодейни фолклорни певчески и танцови състави и оркестри с многобройни изяви у нас и в чужбина. Богатото песенно народно творчество се проявява особено по време на самобитните български обичаи - коледуване, лазаруване, "Кукери", "Пеперуда", "Еньова буля", "Меджия", "Сватба" и др., които продължават да се честват. Не са забравени и старите занаяти предачество, тъкачество, бродиране и изработване на автентични музикални народни инструменти - кавали, гайди, гъдулки, тъпани и др. Жителите на Болярово пазят традициите на своя край.