Болярово » Общината » Култура и изкуство » Музеи

Музеи в община Болярово

Важно място в системата на културните ценности на община Болярово заемат възстановеният етнографски музей в гр. Болярово, къщата музей на Стефан Караджа в родното му село Стефан Караджово, музейните сбирки в с. Воден и с. Попово, паметниците, църквите...

Музеят в гр. Болярово

Съществуват 20 църкви (във всяко населено място на общината) с красиви и антични иконописи.

Храм "Св. Димитър"

Къщата музей на Стефан Караджа в родното му село и музейните сбирки в село Воден и село Попово са леснодостъпни за наблюдение и проучване.

Къща музей "Стефан Караджа"
в с. Стефан Караджово

 

Изградени са три съвременни паметника - в с. Воден, с. Стефан Караджово, гр. Болярово, и паметна плоча на мястото на родната къща на Индже войвода в с. Попово.

Паметникът на Стефан Караджа в с. Стефан Караджово

Паметната плоча на Индже войвода в с. Попово