Болярово » Общината » Инфраструктура » ВиК

Водоснабдяване и канализация

Във всички населени места на общината са изградени водоснабдителни мрежи. Предстои завършването на допълнителни водоснабдявания в гр. Болярово и в селата Ситово и Странджа. Необходимо е изграждане на пречиствателна станция на отпадните води.

Помпена станция

Населени места

Водоснабдяване

Канализация

%

Вид

%

гр. Болярово

гравитачно

помпено - резерв

100

100

80

с. Воден

гравитачно

помпено

85

15

-

с. Вълчи извор

гравитачно

100

-

с. Горска поляна

помпено

100

-

с. Голямо Крушево

гравитачно

помпено

20

80

-

с. Дъбово

гравитачно

помпено

60

40

-

с. Денница

помпено

100

-

с. Златиница

гравитачно

100

-

с. Иглика

помпено

100

-

с. Крайново

помпено

100

-

с. Камен връх

гравитачно

помпено

95

5

-

с. Мамарчево

помпено

100

20

с. Малко Шарково

гравитачно

помпено

60

40

-

с. Оман

помпено

100

-

с. Попово

помпено

100

-

с. Ружица

гравитачно

помпено

85

15

-

с. Стефан Караджово

помпено

100

25

с. Странджа

гравитачно

помпено

70

30

-

с. Ситово

помпено

100

-

с. Шарково

гравитачно

помпено

65

35

-

Пречиствателни съоръжения – септични ями

Цена на питейната вода

за населението 0.60 лв. с ДДС
промишлена 0.66 лв. с ДДС
Цена на каналната вода
за населението 0.05 лв. с ДДС
промишлена 0.05 лв. с ДДС

Сграда на ВиК - гр. Болярово