Болярово » Общината » Инфраструктура » Транспортна система

Транспортна система на община Болярово

Пътна мрежа - класификация

№ на пътя

Наименование

Дължина (км)

II-79

Елхово - Средец

28.500

Общо второкласни пътища

28.500

III-793

Голямо Крушево – Оман

12.400

III-3214

Каменец – Стефан Караджово - р-н “Кошу дере”

14.700

III-3219

Р-н Ружица - Ружица - Вълчи извор - КС “Странджа”

12.000

III-3818

Р-н Мамарчево - Малко Шарково - Воден - Странджа

22.600

Общо третокласни пътища

61.700

IV-53078

Р-н Камен връх – Камен връх

1.800

IV-79303

Оман – Денница – р-н Денница

9.000

IV-79309

Жребино – Попово

2.000

IV-79021

Попово – Дъбово – Стефан Караджово

12.600

IV-79022

Р-н Мамарчево – Мамарчево - р-н Мамарчево

2.900

IV-79044

Горска поляна – Воден – Крайново

16.600

IV-79028

Малко Шарково – Шарково – Крайново

13.300

IV-79008

Лалково – Ситово – Шарково

8.900

IV-79016

Ситово – Иглика

2.900

IV-79018

Шарково – Голям Дервент

6.000

IV-79046

Момина църква – Странджа

9.000

Общо четвъртокласни пътища

85.000

Автобуси

Общественият транспорт в общината се извършва от три транспортни фирми:

"ДИАНА БУС" ЕООД - гр. Ямбол. Осъществява транспортните ни връзки с областния център и между селищата в общината - с четири броя автобуси.

ЕТ " МИДИЯ-2" - гр.Ямбол. Обслужва част от селищата и общинския център с гр. Ямбол - с един автобус.

ЕТ "Иван Илиев - ВЕДА" - гр. Елхово. Обслужва маршрутните разписания, свързващи част от селищата с общинския център и с гр. Елхово- с четири броя микробуси.

Осъществява се и ежедневна връзка на почти всички селища в общината с гр. Бургас.