Болярово » Общината » Инфраструктура » Населени места

Населени места в община Болярово

В състава на общината влизат 20 населени места с 6 кметства, 13 кметски наместничества и общински център гр. Болярово. Тук живеят около 5030 души.Населени места Площ   Населени места Площ
гр. Болярово 979 с. Крайново 134
с. Воден 592 с. Малко Шарково 483
с. Вълчи извор

115

с. Мамарчево

1188

с. Голямо Крушево 1210 с. Оман 566
с. Горска поляна 614 с. Попово 856
с. Денница

437

с. Ружица 732
с. Дъбово 306 с. Ситово 379
с. Златиница 573 с. Стефан Караджово 1211
с. Иглика 177 с. Странджа 786
с. Камен връх 529 с. Шарково 812

ОБЩО

12679