Болярово » Общината » Население » Безработица

Безработица в община Болярово

Регистрираните безработни в общината са 339 души, от които 153 жени. С висше образование са регистрирани 3 специалисти, а със средно образование 29 души търсят работа, независимо от придобитата специалност. Икономически активното население е 1832 души, а процентът на безработицата е 18,50%.

 

Възрастова структура на безработните:

до 19 г. 12
от 20 до 29 г. 77
от 30 до 39 г. 68
от 40 до 50 г. 94
над 50 г. 88

 

Брой на безработните:

жени
153
мъже
186
общо
339