Болярово » Общински съвет » Комисии на общински съвет

Комисии на общински съвет

1.Постоянна комисия към ОбС Болярово по бюджет, финанси, общинска собственост, икономика, благоустрояване, инфраструктура, околна среда в състав:
 1. Красимир Любчов Григоров – председател
 2.Донка Ангелова Ботева – член
 3.Димитър Михов Драгоманов – член
 4.Пламен Петров Петков – член
 5.Явор Атанасов Малчев - член

2.Постоянна комисия към ОбС Болярово по нормативна уредба, обществен ред и сигурност и за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, устройство на територията в състав:
1.Мария Атанасова Тодорова – председател
2.Йордан Трифонов Трифонов– член
3.Димитър Михов Драгоманов – член


3.Постоянна комисия към ОбС Болярово по Европейски програми, здравеопазване, социална политика, образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм в състав:
 1.Янко Кирилов Анев – председател
 2.Петър Василев Гурманов – член
 3.Султанка Христова Николова – член