Болярово » Общината » Образование » Детски градини » Детски градини
Детски градини в община Болярово
Образованието в Боляровска община е с дългогодишни традиции. В своето развитие от килийното училище до съвременното състояние на образователните заведения в общината училището е играло важна роля за съхраняване на свободолюбивия и демократичен дух на населението от този край, служило е изцяло на нуждите на хората и се е ползвало с пълното уважение и подкрепата им. Днес училищната мрежа в община Болярово включва три училища и четири целодневни детски градини.1. ЦДГ "Здравец"- град Болярово ул. "Граничарска" 12 


 
 Сградата на ЦДГ "Здравец"

20-годишен юбилей
 
 
  ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗДРАВЕЦ" ОТВАРЯ ВРАТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 1987 година като Обединено детско заведение "ДЕЧКА СЮЛЕМЕЗОВА". Сградата е от нов тип, с капацитет 120 деца и разпределение за обслужване на 4групи. До 1992 година детското заведение функционира в пълния си капацитет и се превръща в истински дом на радост и комфорт за децата. На 20 септември 1992 година е преименувано и получава сегашното си име - ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗДРАВЕЦ". Многобройни са изявите на децата и колектива за тези 20 години. Постиженията и имиджът на детското заведение са резултат от съхранените традиции и новите търсения на педагогическите екипи през тези години, за да се утвърди детското заведение като ДОМ НА ДЕТСТВОТО с преимещество - правата на детето!
  По повод 20-годишния юбилей, който чествахме през 2007 година, сградата бе напълно обновена по проект „Красива България" на Министерството на труда и социалната политика и Община Болярово: подменена бе дървената дограма с алуминиева; извърши се саниране на цялата сграда - топлоизолация и външно боядисване; вътрешните помещения също бяха обновени и премебелирани; монтираха се климатици в занималните; нов котел за парно отопление и др.
  В момента ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗДРАВЕЦ" е едно обновено, красиво, европейско детско заведение, което функционира с две възрастови групи деца от гр.Болярово и с по една група в трите ни филиала - ЦДГ "СНЕЖАНКА" с.Воден ; ЦДГ "ДЕТСКИ РАЙ" с.Шарково и ЦДГ "ИВАН ИЛЧЕВ" с.Стефан Караджово, като общия брой на децата е 92. За тях полагат всекидневни и неуморни грижи 11 души педагогически и 14 души помощен персонал.
  Като единствено заведение за деца в предучилищна възраст на територията на гр.Болярово, натрупала 22- годишен опит и висок професионализъм ЦДГ "ЗДРАВЕЦ" си е извоювала и вече заема важно място в живота , облика и културното развитие на ОБЩИНА БОЛЯРОВО с основна социална функция да отглежда , възпитава и образова най - младото й поколение. 


 2. ЦДГ "Снежанка" - село Воден Филиал ЦДГ „Снежанка" с.Воден отваря врати през 1974г. и функционира в сградата на местното училище. Тук вече над 30 години се отглеждат, обучават и възпитават най-малките жители на с.Воден.  
 3. ЦДГ "Иван Илчев" - село Стефан Караджово Филиал ЦДГ „Ив. Илчев" с.Ст.Караджово функционира от 1984 г. с основна цел да обучава и възпитава децата от селото на възраст от 3 години до постъпването им в І клас. Сградата е от нов тип, просторна и с капацитет за 100 деца.


 
4. ЦДГ "Детски рай" - село Г. Шарково Филиал ЦДГ „Детски рай" с.Г.Шарково отваря врати на 22.11.2005г., откривайки пред малчуганите от село Шарково един нов свят изпълнен с радост, мечти и знание - един прекрасен ДЕТСКИ РАЙ! Детското заведение функционира в сградата на бившата здравна служба след направен основен ремонт и е открито по инициатива на кмета на селото - г-н Ив.Стоянов и кмета на Община Болярово - г-н Хр. Христов