Болярово » Общината » Образование » Училища » ОУ "Стефан Караджа" с.Стефан Караджово
ОУ "СТЕФАН КАРАДЖА", С.СТ.КАРАДЖОВО, ОБЩ.БОЛЯРОВО, ОБЛ.ЯМБОЛ           
ОУ „Стефан Караджа" с.Стефан Караджово води началото си от 1864 година. Днешната сграда, в която се помещава училището, е построена през 1932 година. В него се обучават ученици от първи до осми клас в маломерни и слети паралелки. Училището е интегрирало успешно ромските и българските деца от няколко села - Ст.Караджово, Попово, Денница. Разполага с училищен автобус, компютърен кабинет с интернет, добра материална база. Училището провежда успешна социална политика като осигурява безплатни закуски, помагала и облекло за всички ученици. Училищният екип е спечелил и реализирал няколко проекта през изминалите години, които обогатяват училищния живот. Като единствено селско училище в общ.Болярово нашата цел е да оцелеем и да даваме шанс на учениците в региона да завършат основно образование.