Болярово » Общината » Образование » Училища » СОУ "Д-р. П. Берон" гр. Болярово
 СОУ „Д-р Петър Берон" води началото си от 1852 година като първото училище с преподаване на български език. Днес има статут на общинско защитено средищно училище.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разполага с две корпуса. През 1989 г. е открит нов корпус състоящ се от 8 класни стаи, 2 компютърни кабинети, лекарски кабинет, хранилища, стол и физкултурен салон.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старият корпус е пуснат в експлоатация през 1961 г. и разполага с 8 класни стаи и библиотека.

 

 II.Ученици

 

 

 

 

 В училището се обучават около 230 ученика от първи до дванадесети клас от Боляровоq Мамарчево, Шарково, Малко Шарково, Воден, Ружица, Горска поляна, Вълчи извор, Голямо Крушево, Ситово, Иглика, Попово, Стефан Караджово и Деница

 
   III. Структура на училището
1. ДИРЕКТОР - Васил Иванов Гаджуров

Дата и място на раждане: 26 октомври 1958 г. с. Югово, обл. Смолянска

Образование:
1984г. - 1987г. - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Степен на образование: магистър, учител по математика
1978г. - 1981г. - ИНПУ "Любен Каравелов", гр. Кърджали
Степен на образование: учител в прогимназиален етап по математика, физика и физическо възпитание и спорт, полувисше

1976г. - 1978г. - Военна служба;

1973г. - 1976г. - СОУ"Св.Св.Кирил и Методий"-гр. Асеновград  
1971г. - 1984г. - СОУ "Хр. Ботев" - гр. Лъки.; 

Трудов стаж:
2004г. - до момента - Директор на СОУ"Д-р Петър Берон" - гр. Болярово;
2001г. - 2004г. - учител по математика в СОУ"Д-р Петър Берон" -гр. Болярово;
1999г.-2001г. - Директор на СОУ"Д-р Петър Берон" - гр. Болярово; 
1994г. - 1996г. - помощник директор в СОУ"Д-р Петър Берон" - гр. Болярово;
1981г. - 1994г. - учител по математика и физическо възпитание и спорт в СОУ"Д-р Петър Берон" - гр. Болярово; 

Квалификация:
Едногодишна специализация по информатика и информационни технологии в ДИПКУ - гр. Стара Загора

Семеино положение:
Женен, с едно дете

Хоби:
Интернет и пчеларство


 
  2. УЧИТЕЛИ
Учители - 17;
-Начален етап -5;
-Прогимназиален и гимназиален етап -12;

 15 са с висше образование - бакалавър или магистър,
 4 с висше - професионален бакалавър по ......., 

 II ПКС - 2
 IV ПКС -1
 V ПКС - 1
Разработени и спечелени проекти през учебната 2008/2009 г.
1. НП Оптимизация на училищния живот, Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата",
o Мярка „Изплащане на обезщетения на персонала"
o Мярка „Без свободен час" - заместване на отсъстващи учители в училищата
 2. НП за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст и в трите модула  
3. НП "Информационни и комуникационни технологии в училище".
  4. НП "Училището-територия на учениците",Модул „Ритуализация на училищния живот" 
o Мярка"'Тържествено отбелязването на училищни празници и традиции. 
  5. НП Диференцирано заплащане. 
  6. ОП " Развитие на човешките ресурси" с проект "Училище на две скорости", компонент 1 " Без звънец"

3. Помощен персонал - 
-счетоводител - 1
- касиер - 1
- ЗАС - 1
- огняр - 1
- хигиенисти - 2
- охрана - 1
- щофьор на автобус - 1


  
   IV. Материална база
- 16 класни стаи;
- 2 съвременно обзаведени компютърни кабинети с изградена локална мрежа и Internet.
- 1 работилница;
- 1 библиотека;
- 1 закрит физкултурен салон със съблекални и санитарни възли;
- 1 стол за храна едновременно на 100 ученика;
- 1 павилион;
- 1 открита спортна площадка;
- 2 автобуса


 
  V. Изяви на ученици  
     
     
  Патронен празник 
     
   екскурзии 
     
   състезания 
     
     
     
     
   Общински и училищни мероприятия и тържества 
   Контакти: 
   гр. Болярово, ул."Васил Левски",№8а,  
   тел.04741/6152,6096 факс:047416096,sou_bolqrovo@abv.bg