Болярово » Общината » Съвместно сътрудничество

 

Асоциации, членства, побратимени градове и партньорства

 

         Община Болярово е член на: НСОРБ, РАО "Тракия". Има подписан протокол за сътрудничество с община Виса от Гърция; Протокол за сътрудничество с община Ковчаз - Турция. Община Болярово е член на новоучредената Асоциация за местно развитие "Странджа", чиято цел е създаване на Еврорегион с Турция. Член е и на Сдружението на общините в Асоциацията на общинските гори.