Болярово » Общината » Икономика » Икономика, бизнес, селско стопанство

 

Икономика, бизнес, селско стопанство

 

 В общината преобладават широколистните гори. Създадени са и значителни площи борови насаждения. Също така на територията й са застъпени лозаро-овощарството и зеленчукопроизводството. Равнинните части край р. Поповска и други малки рекички са добра предпоставка за развитие на зеленчукопроизводството, а планинските и полупланинските терени дават възможности за отглеждане на трайни насаждения - лозя и овощни градини, както и на билкови и лечебни култури. При правилна агротехника и подбор на сортове семена от обработваемата земя в някои от земеделските райони в общината се получават средни добиви 400-500 кг/дка при пшеницата, 350-400 кг/дка при ечемика и 150-180 кг/дка при  слънчогледа.

         Основните действащи предприятия в общината са: "Странджа - МП" гр. Болярово - месодобив и преработка - разполага със съвременно технологично оборудване за производство на месни разфасовки от свинско, телешко и говеждо месо, всички видове малотрайни, трайни, варено-пушени, сурово-пушени колбаси и деликатеси; ЕТ"Симона" гр. Болярово - изкупуване и преработка на метлен клас, 96 % от продукцията се реализира на външния пазар, главно в Гърция. В отрасъл Селско стопанство се отглеждат главно зърненожитни култури - пшеница, ечемик, овес; пролетни култури - слънчоглед, метла, кореандър, просо и царевица. ЕТ "ВМХГ-Трансвел" гр. Болярово - стопанисва земеделска земя в землищата на гр. Болярово, с. Мамарчево и с. Златиница; със земеделие и тютюнодобив се занимават и "ЗОМАШ" гр. Елхово , ЕТ" Стоян Георгиев", ЕТ "Венцислав Илиев", ЕТ „Фока" - с. Стефан Караджово обработва по-голямата част от земята в Стефан Караджово, Голямо Крушево, Ружица. Георги Колев Сургучев - от Мамарчево, Велко Христов Велев от Болярово, Младен Костов Николов. ЕТ „Латинка" - Васил Петров и Недялка Христова Василева обработват местностите „Мехрема" и „Каратопрак" край Воден; други земеделци, стопанисващи земи  в местностите „Чочурката", „ Костови поляни", и „Чамбурлия" са Неделчо и Любов Коруджиеви. Живка Йорданова от „Инсекта 2000" ООД и Желязко Йорданов ЕТ"Агроинс" също обработват земеделска земя.

         Чистата природа вече е оценена и интересът към промишлено билкопроизводство, както и създаването на трайни насаждения на територията на общината е налице. Иван Бакалски от „Бакалски" ООД - Пловдив, е наел 261,25 хектара земя и Петър Димов от „Колорит груп" ЕООД Пловдив с наети 322,67 хектара произвеждат билки - валериана, мента, невен и др. Фирма „Бакалски" се занимава преди всичко с екологично чистото им производство. В края на 2008г. бяха засети и храсти от шипка.

 

         Лозарството в община Болярово основно е застъпено в личния сектор. През последните години се създадоха два значителни лозови масива по най-добите технологии за отглеждане на лозови насаждения, предимно за винената индустрия. Масивът, намиращ се в землището на гр. Болярово, е от 1400 дка. и вече е навлязъл в пълно плододаване. Вторият лозов масив е в землището на село Златиница, а в плододаване ще навлезе през следващата година.

         Масив  от трайни насаждения е създаден в селата Ружица, Попово и Златиница. Той е от трънкослива, плодовете на която се използват за производство на сосове в кулинарната индустрия.

         На територията на общината от две години се отглежда също и рапица. През настоящата година тя заема над 5000 дка и се използва за производството на биогорива.