Болярово » Общината » Здравеопазване » Спешен медицински център

 

Здравеопазване

 

 

Спешен медицински център - Болярово

 

 

 

         За изграждането на здравеопазването в Боляровския край участват много здравни работници. От 1986 година в Болярово функционира поликлиника, към която работи звено "Бърза помощ ". Звеното за спешна медицинска помощ и новият автомобил /дарен от султана на Оман за нуждите на общината/ създават възможност за бързо и качествено обслужване на гражданите. За хората от 20-те населени места се грижат двама стоматолози и двама общопрактикуващи лекари - д-р Галина Ганева и д-р Андрей Ташев.