Болярово » Общинска администрация » Структура

Структура на община Болярово

Христо Димитров Христов - кмет

Роден на 30.07.1956 г. в с. Крайново, община Болярово, област Ямболска. Завършва основно образование в с. Воден, средно специално - в РМСС "Христо Ботев" - Ямбол. Отбива военна служба в гр. Карнобат през 1975/1977 г. През 1979 г. завършва полувисше образование в Института за учители специалисти в гр. Ямбол.

От 1991 г. до 1995 г. е заместник-кмет на общината. На местните избори през 1995 г. е избран за кмет на община Болярово.

Семеен, има двама синове.

 

Нина Кръстева Терзиева - зам. кмет

 

Родена е на 16.07.1975г. в град Елхово. Завършва средно образование в СОУ”Д- р П. Берон” през 1992 г. От 1997г. има степен магистър по икономика на Икономическия университет – Варна. През 2009 година се дипломира като магистър по публична администрация на Бургаския свободен университет.

Работила е като секретар в Поземлената комисия в Болярово от 1998 г. до 2004г. След това започва работа в администрацията на община Болярово като младши експерт „Общински проекти” . От 2008 година до началото на 2011 г. е началник -отдел „Европейска интеграция и европейски проекти”. За секретар в община Болярово е назначена на 10.01.2011г.

Семейна , има дъщеря и син.

 

 

Мария Янева Чанева - секретар