Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[25.06.2012]

НАД 1 МЛРД. ЛЕВА СА ОТОРИЗИРАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА КАМПАНИЯ 2011 Г.

За кампания 2011 по схемите и мерките за директни плащания на площ са оторизирани средства в размер на общо 1 060 530 408 лв. С приоритет през декември 2011 бяха изплатени субсидиите на животновъдите и кандидатите по мерките от ПРСР, свързани с екологично земеделие и необлагодетелствани райони, съобщиха от Държавен фонд “Земеделие”.

По СЕПП за 2011 година са подадени общо 87 795 заявления, от които към момента процеса на проверка и оторизация са преминали 87 523 заявления или 99,69%. Размерът на поисканата сума по оторизираните до момента заявления възлиза на 788 534 114.31 лв., а размерът на одобрената по тези заявления субсидия е 719 586 761.20 лв. или 91,26%.

Намаленията или отказите за изплащане на субсидия се дължат на несъответствие с критериите за субсидиране, установени чрез извършваните от ДФ „Земеделие” проверки.

По схемите за национални доплащания и специфично подпомагане на животновъдството са оторизирани средства в размер на 99,6 млн. лева, като процентът на заявленията, които не отговарят на критериите за субсидия и съответно тя им е отказана, е 7,26%.

С цел повишаване на информираността на бенефициентите по директни плащания, на страницата на фонда функционира специализирана система за индивидуална справка, в която кандидатите могат да направят проверка за хода на обработката на заявленията им, установени несъответствия, оторизирани суми и дата на изплащане на субсидията.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ