Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[21.06.2012]

БАБХ ВДИГНА НАЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ВЪЗПРИЕМЧИВИ КЪМ ШАП ЖИВОТНИ

Страната ни бе посетена от мисия от експерти на Европейската комисия, които установиха как са въведени и изпълнени мерките за ограничаване и ликвидиране на огнищата от шап през 2011 година и проведения надзор в 106 населени места попадащи в зоната на “санитарния кордон”, определен от ЕК, съобщиха от Агенцията по храните.

В резултат на това, Българска агенция по безопасност на храните вдигна наложените мерки за ограничаване на движението на възприемчиви към шап животни.

Остава за изпълнение одобрения от изпълнителният директор на Българска агенция по безопасност на храните план за надзор на заболяването шап на отглежданите животни в селищата разположени по границата с Република Турция. Съгласно плана през 21 дни ветеринарните лекари извършват клинични обследвания, а през 3 месеца взимат кръвни проби за надзор на заболяването.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ