Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[21.06.2012]

ЗАПОЧНА ЖЪТВАТА ПРИ ЕЧЕМИКА

В страната са ожънати 97 хил. декара с ечемик по данни на Областните дирекции “Земеделие”.Прибирането на реколтата е започнало в 12 области на страната.

Общо засетите площи с ечемик са 1,88 млн. декара, като пропадналите площи, в следствие на неблагоприятни климатични условия са в размер на 29 хил. декара - 1,54 %.

Средният добив на ечемик до момента е 372 кг/дка, в границите от 257 кг до 488 кг/дка, в различните области на страната.

Производството на ечемик от реколта 2011 год. е 705 642 тона, а преходният остатък от старата реколта е 120 880 тона.

Потреблението е в размер на 689 559, в т. ч. 359 159 тона потребление в страната, а напусналите количества са в размер на 330 400 тона, от тях за страни от ЕС – 232 987 тона.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ