Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[21.06.2012]

СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „МОНИТОРИНГ НА ПОЖАРИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГОРИ”

В региона на област Kozani, Гърция бяха проведени срещи на заинтересованите страни, обучение и обмяна на опит по проект „Мониторинг на пожарите в европейските гори чрез информационни системи” – EFFMIS по програма INTERREG IVC на Европейския съюз, съобщиха от Агенцията по горите.

В срещите и заседанията взеха участие представители на партньорите по проекта от следните осем европейски страни: Гърция, България, Италия, Англия, Словения, Полша, Испания и Литва.

По време на събитието подробно бяха представени и обсъдени разработените варианти на регионални планове за действия по защита на горските територии от пожари. Стартираха и дискусиите за подготовката на Наръчник за разработване и изпълнение на подобни проекти за всяка страна партньор. Наръчникът ще бъде представен на Европейската комисия за ползване и разпространение сред заинтересованите страни.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ