Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[20.06.2012]

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ДВЕ РАЗЛИЧНИ ПРАКТИКИ-ЕДНА ОБЩА ЦЕЛ"

ПРОТОКОЛ

УПРАВЛЯВАЩ НАЦИОНАЛЕН

ОРГАН ПАРТНИРАЩ ОРГАН

МИНИСТЕРСТВО НА

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ АГЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНО

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И

РАЗВИТИЕ НА

РЕПУБЛИКА ТУРЦИ

Заключетелна пресконференция по проект „Две различни практики- една обща цел”

Лора Величкова

На 20 юни 2012 г. от 13 часа в залата на Младежки дом- град Болярово бе проведена заключителната пресконференция по проект ”Две различни практики – една обща цел ” № 2007СВ16ІРО008 – 2009-1-10 по програмата за Трансгранично сътрудничество (ИПП) 2009 – 2013 г. България – Турция. Водеща организация на проекта е Общинското училищно настоятелство на училища и ЦДГ, а партньори са община Кофчаз и община Болярово.

На нея присъстваха членовете на екипа по този проект: Евгения Минева – Янкова-мениджър, Мария Маринова – технически сътрудник, Галина Димитрова – счетоводител, Бегюм Гювенч – координатор и Мурад Балтали –технически секретар, както и представители на партньорите по него, служители на общинската администрация и на други институции.

Финансирането на проекта е 86 571 лв., а времетраенето е 30 юни 2011- 29 юни 2012 г. Главната му цел е подобряване на трансграничните връзки, образователното развитие и социалното сближаване между училищата в Болярово и Кофчаз като предпоставка за тяхното устойчиво развитие. А подцелите са : създадаване на модел за по-ефективно обучение и мрежа за споделяне на иновативни образователни практики; утвърждаване и развитие на взаимоотношенията и връзките между училищата-партньори; осигуряване на възможности за образование без граници.

Чрез презентация председателят на Общинското училищно настоятелство на училища и ЦДГ госпожа София Минева направи резюме на проведените дейности по проекта. Чрез интересна презентация бяха показани дейностите по дати и снимки към всяка една от тях. Вълнуващи бяха спомените от всички преживяно, а някои от присъстващите чрез презентацията почувстваха същите емоции.

Проектът бе презентиран пред медиите и обществеността на 14 юли 2011 година в същата тази зала от госпожа София Минева. Последва първата дейност – сформиране на екип, както и няколко срещи между представителите на този екип.

По втората дейност- избор на изпълнители на проектните дейности, съгласно изискванията на PRAG и спазване на следните критерии : най-добра цена, гаранции за качество и време на изпълнение, дейностите и обособените позиции са организиране и провеждане Дни на приятелството в двете общини и двудневна кръгла маса”Актуални проблеми на образованието в малкия град и възможности за трансгранично сътрудничество между Болярово и Кофчаз”.

От 28 ноември до 2 декември в община Болярово гостува турска делегация във връзка с изпълнението на Дейност 3 “Дни на приятелството в Болярово”. Сред гостите бяха каймакаминът на Кофчаз г-н Енвер Йоздерин, кметът на община Кофчаз Нури Чалъшкан, директорът на просветата Джахид Акън, директорът на училището, учители и ученици. През тези дни гости и домакини наблюдаваха урок по биология при учителката от СОУ “Д-р Петър Берон” гр. Болярово Събина Тодорова- “Многообразието на птиците”; Workshop на тема “Традиции, обичаи и календарни празници”; урок по математика, изнесен от г-жа Нели Христова с учениците от 5 „а” клас; Workshop на тема “Моят роден край”; workshop на тема “Компютърът като средство за изразяване на идеи” на учителката Мария Тодорова с ученици от първи и втори клас; демонстрация на тема „ Спорт за всички”- под ръководството на учителя по физкултура-Минчо Стоянов.

Последвалата Четвърта дейност по проекта се проведе през периода 19 - 23 декември 2011 година в община Кофчаз. Приложените в учебния процес от турските учители иновационни методи имаха възможност да наблюдават колегите им от СОУ „ Д-р Петър Берон” Болярово и от ОУ „ Ст.Караджа” от село Ст.Караджово – уроци от мултимедиен тип по биология и математика, в които успешно са съчетани презентация , проектна и практическа работа –например в урока по биология на тема: Размножаване и развитие на организмите”, проведен от преподавателя Илхан Доксюз ; математическото занятие на тема” Триъгълници”, проведено от преподавателя Корай Кая. Workshopa на тема “Моят роден край”, представен от учителката Тюркан Бозкурт, Училищният директор в Кофчаз – господин Хасан Хюсеин Ердем поднесе богата информация за турските календарни празници, за интересните обичаи и ритуали, свързани с тях. Под ръководството на учителката Семра Акджа се изявиха и малките третокласници с играта на техните нарицателни национални фолклорни герои – Карагьоз и Адживат

Третото десетдневие на месец декември 2011 г. отново събра партньорите от турска и българска страна. Целта е реализиране на Дейност 5 по трансграничния проект – кръгла маса на тема: „ Проблеми на образованието в малкия град и възможности за трансграничното сътрудничество между Болярово и Кофчаз”

А през периода 23 – 25 февруари се състоя поредната среща – този път на турска земя, за да вземат участие на конференция, визираща ролята на извънкласните форми за повишаване на образователното и възпитателното равнище на подрастващите. Това бе свързано с дейност 6. С доклади по темата се включихана Джахид Акън, Семра Акджан, Корай Кая, Тюркан Бозкурт идр., а от българска страна София Минева, Мария Маринова, Милена Манолова, Бинка Величкова.

От 20-ти до 23 март 2012 година се състоя поредното гостуване на турските партньори – съгласно Дейност 7, която включва опознавателни визити и реализиране на нови мероприятия. На 21 март гостите се присъединиха към патронния празник боляровското училище – СОУ „ Д-р Петър Берон”.В следобедните часове, децата от двете училища(Болярово и Кофчаз) създадоха своите рисунки на тема: „ Моят роден край през пролетта”. От всички рисунки беше направена изложба. А през последния ден от гостуването беше реализирана още една инициатива – изграждане алея на приятелството. В двора на боляровското училище кметовете на двете общини – Болярово и Кофчаз, учителите от двете училища, членовете на екипа по проекта, български и турски ученици съвместно засадиха иглолистни дървета.

На 22 април 2012 година българската група се отправя към Кофчаз – последно гостуване във връзка с проекта, за реализиране на втората част от Дейност 7. Там българските гости имаха възможност да посетят училищнния празник в Кофчаз в чест на детския национален празник, обявен за такъм с указ на Ататтюрк, а вечерта да присъстват на фестивал в Къркларели по същия повод.

Денят 24 април бе посветен на съвместни дейности на децата – рисуване под мотото „ Бит и фолклор на моя роден край”, а после в двора на турското училище бе оформена „ Алеята на приятелството” от засадените декоративни дръвчета.

Това бе и последната среща засега между българските и турските партньори. Но както кметът на община Кофчаз, изпращайки ни от Турция заяви- предстоят нови трансгранични проекти между двете общини. А приключилият вече проект, на чиято заключителна пресконференция присъствахме всички днес несъмнено остави много приятни и незабравими спомени- както в българските и турските деца, така и във всички участвали в него. Радвам се,че имах възможността да присъствам на повечето срещи и аз и съм безкрайно щастлива, че бях част от това. Пожелавам и на двете общини бъдеща ползотворна работа- защото тя наистина беше такава до сега!

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ