Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[20.06.2012]

УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО В ПЕТНАДЕСЕТАТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ФИНАНСИСТИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ

Лора Величкова

От 7 до 9 юни във ваканционно селище "Елените" Национално сдружение на общините в Република България организира за петнадесети път Национална среща на финансистите от общините.

В известния курорт се събраха над 350 общински финансисти, експерти, заместник-кметове, кметове и председатели на общински съвети. За участие в срещата бяха поканени вицепремиерът и министър на финансите – Симеон Дянков и други представители на Министерство на финансите, както и други представители на изпълнителната власт и на партньорски организации.

Това е най-важният ежегоден форум на общинските финансисти. Провежда се всяка година в началото на юни по повод Деня на икономиста. По време на срещата се провеждат дискусионни форми по актуални проблеми на местните финансисти, обменят се идеи и добри практики на общините.

От община Болярово също имаше представители. В един от дните участие взеха кметът на общината Христо Христов, началникът на отдел «Бюджет и финансово-счетоводни дейности» Мария Янчева и главният ескперт «Труд и работна заплата» Анелия Кирова.

На 7 юни (четвъртък) от 15.00 срещата ще беше официално открита от председателя на УС на НСОРБ и кмет на Пазарджик – Тодор Попов. С изказване към участниците ще се обърна и министър Симеон Дянков.

"Петнадесет срещи на общинските финансисти – дългият път към големите промени. Презареждане – рестартиране на финансовата децентрализация" – това бе основната тема на докладът на изпълнителния директор на НСОРБ – Гинка Чавдарова. През първия ден беше представен и анализът на изпълнението на общинските бюджети за 2011 г.

На втория ден се поставиха на дискусия основните промени в местните финанси, които трябва да бъдат реализирани до края на общинския мандат през 2015 г. Дискусията бе под формата на "обществен форум" – като участниците бяха разделени на отделни маси, определени по теми и различни експерти, които водени от общ модератор ще можаха да определят кои са промените, които трябва да се случат във финансирането на общините, но и в управлението на общинските финанси, така че да се осигури по-добра среда за развитие на местното самоуправление.

Паралелно с този форум ще работеха и 3 работни групи – "Европейските проекти – възможности и бюджетни икономии", "Местна данъчна политика" и "Отчетност, контрол и одит на изпълнение на бюджетните и извънбюджетните средства".

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ