Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[20.06.2012]

ПРОТИВ НАЛАГАНЕТО НА МИНИМАЛЕН ПРАГ ОТ 25% ОТ БЮДЖЕТА НА ПРСР СЕ ОБЯВИ БЪЛГАРИЯ

Дебатът по бъдещата политика за земеделието и селските райони продължава, като страната ни за първи път участва активно и пълноценно в подготовката на законодателството в тази област.

Страната ни се обяви срещу поставянето на задължителното условие в бъдещия регламент за развитие на селските райони държавите-членки да изразходват минимум 25% от бюджета на програмите за развитие на селските райони за мерки с екологична насоченост.

Против налагането на минимален праг от 25% се обявиха и страни като Италия, Германия, Холандия, Люксембург и Финландия. „Вместо това държавите-членки трябва да могат да приспособят нивото на плащане в съответствие със собствените си специфики и трудности, защото нищо не гарантира, че въвеждането на задължителен минимален размер ще доведе до съразмерни резултати в различните държави-членки.

Предоставянето на право всяка държава да заложи реално необходимия й ресурс за мерки с екологична насоченост ще създаде добри условия на България да постигне целите на Общата селскостопанска политика.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ