Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[03.05.2012]

КОМИСИЯТА ЗА КОНФИСКАЦИЯТА ЩЕ ПРОВЕРЯВА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРОВЕРЯВАНОТО ЛИЦЕ И НА ЦЯЛОТО МУ СЕМЕЙСТВО

Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество ще събира сведения на какво правно основание е придобито имуществото. Ще се проверява и каква е била пазарната му стойност както към момента на придобиването, така и към момента на проверката. Това решиха депутатите с приетите окончателно текстове от законопроекта за т.нар. гражданска конфискация.

С приетите текстове Комисията ще проверява още преобразуването на имуществото, обичайните и извънредни доходи и разходи за проверяваното лице и на цялото му семейство сделките с имуществото, пътуванията в чужбина също на цялото семейство, обезпеченията и тежестите, наложени върху имуществото, както и други обстоятелства, които имат значение за изясняване на начина на придобиване на имуществото.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ