Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[02.05.2012]

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БСП- БОЛЯРОВО

Лора Величкова

На 27 април 2012 г. от 13.30 в залата на Профсъюзен дом в град Болярово се проведе Деветнадесетата отчетно-изборна конференция на Общинската организация на БСП-Болярово. Гости на конференцията бяха евродепутатът и член на Национални съвет на БСП Кристиян Вигенин, народният представител избран от 31-ви Ямболски МИР Атанас Мерджанов и координаторът за областите Ямбол,Сливен и Бургас - Боян Балев,заместник-кметът на община Болярово Нина Терзиева, общинските съветници Пламен Петков и Янко Янев, госпожа София Минева-от страна на коалиционните партньори, представители на младежката организация на БСП- Болярово. В ръководството на конференцията бяха избрани : Атанас Дженков(председател на ОбС на БСП, Христо Христов(кмет на община Болярово), Елена Анева(член на НС на жените социалистки на БСП), както и гостите Атанас Мерджанов и Кристиян Вигенин.

За председателстващ на конференцията бе избран Димитър Драгоманов,а за протоколчик Веска Христова.

Делегатите, които бяха над 80 на брой приеха отчетът и политическия докладза работата на Общинският съвет на БСП-Болярово от месец ноември 2008 година до април 2012 г. , представен от председателят на Общинския партиен съвет Атанас Дженков. В него бяха отчетени отличните изборни резултати,работата на основните партийни организации- 22 на брой, както и задачите пред БСП-Болярово в подготовката за спечелване на изборите през 2013 година.

Приет бе и отчетът на общинската контролно-ревизионната комисия, представен от председателят й Лиляна Атансчева.

Основните решения, взети от делегатите, въз основа на приетите проекто-документи за 48 конгрес на националния съвет БСП на 19 май , бяха: насочване на вниманието по- нататъшното организационно укрепване на дейността и обновяване на партийните структури и органи; воюване за позитивните нагласи към БСП като политически субект и усъвършенстване на взаимоотношенията между партията, структурите на гражданското общество и коалиционните партньори; предприемане на практически действия за разширяване а влиянието на партията в обществото и увеличаване на поддръжниците чрез запазване и о отстояване на завоюваните социални придобивки. Към тези решения са начертани ясни цели и дейности за изпълнението им.

По отношение на избор на членовете на Общинския съвет на БСП- Болярово броят им бе гласуван да се промени на 23 и бяха избрани следните социалисти, предложено от всяка една основна партийна организация: Донка Ботева, Радостина Найденова, Мария Тодорова, Красимир Григоров , Дойчо Христов, Димитрина Хаджиева, Христо Христов, Елена Анева, Димитър Драгоманов, Атанас Дженков, Костадин Иванов, Янко Симеонов, Слави Диков, Ангелина Василева, Ангел Апостолов, Петър Гурманов, Георги Колев, Петър Пенчев, Гинчо Шумов, Кера Ангелова, Костадин Стоилов, Анелия Кирова, Трифон Милчев. За председател на Общинския съвет на БСП- Болярово единодушно бе преизбран Атанас Дженков. Новоизбраната общинска контролно-ревизионна комисия е в състав: Бонка Димитрова, Лиляна Атанасчева, Филчо Цонков, Ирина Стоянова и Филка Кръстева. За председател бе преизбрана Лиляна Атанасчева.

За делегати на 48 конгрес на БСП бяха избрани Атанас Дженков, Христо Христов и Елена Анева. А за членове на Националния съвет на БСП делегатите на XIX отчетно-изборна конференция на Общинския съвет на БСП- Болярово бяха гласувани: Атанас Мерджанов, Христо Христов, Сергей Станишев, Кристиян Вигенин, Георги Първанов, Георги Пирински, Румен Овчаров, Янаки Стоилов, Мая Манолова, Боян Балев.

По отношение предложенията за председател на Националния съвет делегатите обсъдиха и приеха и двете предложения на основните партийни организации- Сергей Станишев и Георги Първанов.

С изказвания се включиха общинският кмет Христо Христов, гостите Атанас Мерджанов и Кристиян Вигенин, Елена Анева, Костадин Иванов и много други делегати.

Общинският кмет пети мандат Христо Христов наблегна на два важни въпроса,които неведнъж е поставял- да се помисли за политика на регионите в България и да се мисли за решение на проблема с демографския срив. Той се съгласи с преизбраният председател на Общинския съвет на БСП- Болярово, че програмите,докладите и мерките са изключително пълни и точни,но трябва да се действа по тях. Христо Христов не забрави да напомни за приноса на общинската организация към областния съвет и добрите изборни резултати от години в общината ни.

Народният представител и гост на конференцията Атанас Мерджанов също изказа мнението си,че общинската партийна организация може да се поздрави с успех, напомни присъствието на членовете и на по-високо равнище като Христо Христов, Елена Анева, Атанас Дженков, както и обучението на младите Пламен Петков и Мария Тодорова-чудесните им разработки и посещението в Брюксел. Увери всички ,че те, заедно с евродепутатът, уважил конференцията днес ще правят всичко възможно и за в бъдеще това да продължи.

Евродепутатът Кристиян Вигенин също похвали партийната организация в Болярово, както и решенията взети днес като изключително стойностни и напомни,ч е тепърва започва една голяма битка,за която трябва да са единни, което изключва всякакви вътрешни битки.

Кметският наместник на село Воден и председател на общинското движение на социалистките, както и член на Националния съвет на жените социалистки Елена Анева подкрепи идеята за спиране на вътрешните противоречия и силна единна партия, а също така и отново припомни,че са нужни по нейно мнение повече жени на ръководни постове. А колегата й Костадин Иванов- кметски наместник на Голямо Крушево също подчерта важността на конгреса и наложителността следващите избори да бъдат спечелени, за да се подобри положението на всички в България. Той сподели надеждата си да се подобрят условията в общини като нашата и БСП да стане партия на народа и да го поведе напред.

След всички разисквания и изказвания от делегатите на конференцията бяха гласувани решенията и мерките за бъдещата работа на партийната организация. Избра се с явно гласуване ръководство и председател на Общинската организация , също така и делегати на 48 конгрес, като им гласува мандат на конгреса да изразят мненията и решенията на социалистите от боляровската партийна организация на БСП. Конференцията завърши с коктейл, подготвен от новото ръководство на организацията.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ