Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[27.04.2012]

БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКАТА ПРОГРАМА ПОЛУЧИХА НАД 1.3 МЛН. ЛЕВА

Субсидия на обща стойност 1 346 573 лева по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” от Националната програма за подпомагане на сектора получиха бенефициенти от лозаро-винарския сектор.

Финансовата помощ получиха трима бенефициенти за дейностите „Презасаждане с промяна на сорта” и „Изграждане на хидромелиоративни съоръжения – система за капково напояване”.

От началото на финансовата 2012 година до настоящия момент по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” са изплатени вече 14 030 905 лв., което представлява 32,72% от предвидения за годината бюджет.

Приемът на заявления за подпомагане по програмата продължава. Срокът за кандидатстване бе удължен и ще продължи до 15 юни 2012 г.

Общият бюджет по програмата до 2014 г. е 112 683 000 евро, като финансирането се осигурява от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ