Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[27.04.2012]

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94-00-392/23.04.2012 г.

Управление „УСУТ” при община Болярово на основание чл.149 от ЗУТ съобщава на заинтересованите граждани, че е издадено строително разрешение № 15/23.04.2012г. за строеж на ”ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАРК, БКТП до 630 кVА и кабелна линия 20 кV” в кв.60, ПИ 60097 и ПИ 60099 по КВС на с.Горска Поляна, община Болярово, област Ямбол.

Заинтересованите лица, в 14 дневен срок, от съобщаването могат да обжалват разрешението за строеж пред началника на РДНСК гр.Ямбол.

СПЕЦИАЛИСТ „УСУТ”...............................

/Н.Николов

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ