Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[26.04.2012]

ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ ОТ СТЕФАН КАРАДЖОВО ОТНОВО ОЦЕНЕНИ НА СЪБОР

Лора Величкова

На 21 и 22 април в с. Сладун,общ.Свиленград се проведе втори национален събор с песните на Кичка Савова. От община Болярово участие на него взеха певческата група «Извор» към читалище «Стефан Караджа»- село Стефан Караджово и Атанас Тодорав Георгиев-индивидуален участник от същото село

Представиха се около 35 колектива и отделно индивидуалните участници.По-възраст: до 18 и над 18 години. В категорията певчески групи певческата група към читалище "Стефан Караджа» взе първо място.

От индивидуалните изпълнители Атанас Тодоров също е на първо място.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ