Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[09.04.2012]

ЕС ОДОБРИ ПЪРВАТА НИ ПРОГРАМА ЗА ПРОМОЦИЯ НА ВИНО

Държавен Фонд „Земеделие” и Регионалната лозаро-винарска камара „Тракия” подписаха договор за прилагането на пета, одобрена от Европейския съюз, промоционална програма, съобщиха от фонд “Земеделие”.

Това е „Междудържавната програма за промотиране на вино в трети страни - Русия и Китай. Тя е мултинационална, предложена съвместно с Румънското сдружение на производителите на вино и винени продукти „Добруджа”, и е насочена към пазарите на Русия и Китай. Срокът на изпълнение е три години.

Общият бюджет на първата одобрена програма за промоция на вина е приблизително 3,2 млн. евро за трите годишни фази от изпълнението на договора. Проектът цели издигането на имиджа на вината със защитено наименование за произход и защитено географско означение С негова помощ трябва да укрепне позицията на продуктите на съществуващите пазари и да се увеличи износът на вина със защитено наименование за произход и защитено географско означение.

ЕС предоставя половината от бюджета на програмата, 30% са съфинансиране от ДФ „Земеделие”, а бенефициентът осигурява 20% от средствата.

Програмите за промоция на земеделски или хранителни продукти могат да се разработват от сдружения на производители или производители и търговци. Те кандидатстват в Министерството на земеделието и храните, а документите се подават всяка година в срок до до 15 април (1-ро представяне) и 30 септември (2-ро представяне).

Постоянната консултативна комисия определя кои програми да бъдат предложени за утвърждаване от министъра на земеделието и храните и след това – изпратени за одобрение от Европейската комисия.

Договорите се сключват с фонд „Земеделие” до 90 дни от датата, на която е обявено решението на ЕК. Сдружението или асоциацията внасят гаранция за изпълнение на ангажимента в полза на фонда в размер на 15% от максималното годишно финансиране по програмата.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ