Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[09.04.2012]

ЕК КОМПЕНСИРА ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА TUTA ABSOLUTA MEYRICK

В Регистъра на Европейската комисия беше публикувана схема за държавна помощ за България “Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick.

Доматеният миниращ молец Tuta absoluta произхожда от Южна Америка и през последните години се разпространи в редица страни от европейския континент. В България, видът е установен за първи път през 2009 г., с помощта на феромонови уловки.През 2010 г. неприятелят е констатиран в нападнати партиди домати от Гърция и е установен е върху феромонови уловки в 45 оранжерии с обща площ 1037 дка и на открито на 10 полета с площ 1353 дка.

Доматеният миниращ молец е един изключително агресивен вредител, който се разпространи бързо и през 2011 година е установен на територията на 21 области в страната. За ограничаване загубите и разпространението на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta в страната, се изготви Национална програма от мерки за контрол срещу вредителя, в която е определен пакет от мерки за мониторинг и контрол.

С цел предотвратяване разпространението на неприятеля Доматен миниращ молец на територията на страната, бяха предприети действия от страна на държавата за подкрепа на сектора, чрез компенсиране на загубите на земеделските производители по закупуване на средства за растителна защита за предотвратяване и унищожаване на нашествието на вредителя, като се разработи схема за държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick.

Целта на схемата е предотвратяване разпространението на неприятеля Доматен миниращ молец - Tuta absoluta на територията на страната, като помощта се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на регистрираните земеделски производители по закупуване на средства за растителна защита за контрол на вредителя по култура домат, чрез изплащане частта от разходите на доставчиците.

При доказано от Агенцията по храните, с лабораторен анализ, масово намножаване на вредителя по други зеленчукови култури, помощта ще се предоставя и за тях. Схемата ще се прилага през 2012 и 2013 година. Предстои схемата да бъде утвърдена и от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие” за прилагане на територията на страната.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ