Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[09.04.2012]

ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ИЗПЛАТИ 1 185 122 ЛЕВА ПО „НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР

Държавен фонд „Земеделие” изплати 1 185 122 лева по „Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, съобщиха от фонда.

Финансовата помощ получиха трима бенефициенти по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”. Субсидиите ще подпомогнат проекти за дейностите „Презасаждане с промяна на сорта”, „Изграждане на подпорна конструкция при новосъздадени лозови насаждения” и „Изграждане на хидромелиоративни съоръжения – система за капково напояване”.

От началото на финансоватa 2012 година до момента по Мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” са изплатени общо 13 143 977 лв., което е 30,65% от предвидения за финансовата година бюджет.

Приемът пo програмата за подпомагане на лозаро-винарския сектор продължава. Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане бе удължен със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ и ще продължи до 15 юни 2012 г.

Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор се прилага като финансов инструмент в България за периода 2008/2009 – 2013/2014 г. Общият бюджет по програмата до 2014 г. е 112 683 000 евро, а финансирането се осигурява от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ