Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[09.04.2012]

ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 214 „АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ”

На 12 април изтича срокът за кандидатстване по две направления от Мярка 214. Срокът важи единствено за фермерите, които кандидатстват за първа година по две от направленията на Мярка 214 „Агроекологични плащания” - „Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места” от подмярка „Управление на земеделски земи с висока природна стойност”, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие”.

Второто направление е „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите” от подмярка „Опазване на почвите и водите”. Документи се подават в общинските служби „Земеделие” по адрес на регистрация на физическите лица или адрес на управление на юридическите лица.

Фермерите, които вече са подали документи за първа година по тези направления, могат да редактират заявленията си, а срокът отново е 12 април. Стопаните, получили одобрените по тези направления през изминали години, подаваха документи до 30 март.

За всички останали направления и подмерки от Мярка 214 крайният срок за кандидатстване е 15 май – без санкция, или 9 юни – със санкция от 1% за всеки просрочен ден.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ