Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[02.04.2012]

ПРИЛАГАТ СХЕМАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Тази година ще бъде приложена схемата,по която ще бъде подпомогнато родното производство на плодове и зеленчуци.С промени в наредба на Министерството на земеделието и храните се създава схема за подпомагане на групи производители на плодове и зеленчуци за съвместно извършване на инвестиции,съобщиха от ведомството.

Помощта обхваща организации на производители, които още не отговарят на критериите за признаване, но могат да получат подпомагане за достигането на тези критерии.Инвестиционните дейности трябва да бъдат описани в петгодишен план за признаване, към който се прилага инвестиционна програма. В плана и програмата могат да бъдат включени инвестиции, свързани с производството, съхранението и маркетинга на продукцията, като наредбата посочва за подпомагане допустимите разходи.

След изготвяне на плана и програмата групата производители ги внася за одобрение в Разплащателната агенция. Плановете за признаване се финансират 50 на сто със средства от ЕС, 25 на сто от национално съфинансиране и 25 на сто от членовете на групата. Предвижда се максималният размер на инвестициите на групата производители за една година да бъде равен на левовата равностойност на 1.5 млн. евро.

С наредбата се изменят и процедурите по одобряване на групи производители на плодове и зеленчуци, включително реда за приемане на заявления и извършване на проверки на място.

Подпомагането на групи производители за инвестиции се прилага само в новите държави - членки на ЕС, като целта е да се повиши степента на организираност на производителите на плодове

и зеленчуци, която на този етап е твърде ниска.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ