Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[01.04.2012]

ЦАРСКИЯТ ОРЕЛ Е ЗАСТРАШЕН ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ В ГЛОБАЛЕН МАЩАБ

1 април е обявен за Световен ден на птиците и се отбелязва от 1906 г. Тогава е приета Международната конвенция за защита на птиците. Това е един от първите международни екологични документи в света. БДЗП организира традиционно различни образователни инициативи на този ден, за да популяризира опазването на околната среда и на дивите птици. България е една от страните с най-голямо птиче богатство. 70% от всички видове, които се срещат в Европа, могат да се видят у нас. 26 от тях са световно застрашени.

Над българското Черноморие минава основния миграционен път на над 5 милиона птици - Via Pontica Общините Свиленгград, Болярово и Тополовград съдействат за опазването на гнездата в землищата на свещената птица в миналото Царски орел. Царският орел е застрашен от изчезване в глобален мащаб. Включен е в световния Червен списък на IUSN. Опазването му е поставено като приоритет. Специалисти на БЗДП провеждат обучение на служители по мониторинг на орлите и поставяне на изкуствени гнезда.

Всички дейности по опазването на вида се извършва в координация и с подкрепата на регионалните инспекции по околна среда и води. Много от гнездата на царския орел бяха опазени благодарение на разбирането и съдействието на местните хора. Ловци, пастири и земеделци приеха присърце опазването на орлите Местообитанията на царския орел са най-вече в районите на общините Болярово, Свиленград, Тополовград и Дервентските възвишения. Членове на дружеството охраняват най-застрашените гнезда Работата на БЗДП по опазване на царския орел надхвърли границите на България Дружеството ръководи международен проект за опазване на царския орел на Балканския полуостров.

БЗДП разработи Национален план за действие за опазване на царския орел. Той е в съответствие с националния план за опазване на биологичното разнообразие и в изпълнение на Бернската конвенция за опазване на европейската флора и фауна.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ