Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[30.03.2012]

НЕПРЕДВИДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ ОТ ПРСР ТРЯБВА ДА СЕ ОТЧИТАТ

Бенефициентите по Програматата за развитие на селските райони, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, и имат одобрени непредвидени разходи (поради непредвидени обстоятелства), за които не е проведена обществена поръчка, е необходимо да проведат процедура на договаряне без обявление при условията на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП, съобщиха от фонд „Земеделие”.

Документацията от проведената поръчка се представя във фонда за оценка на допустимостта за сключване на aнекс за одобряване на допълнително договорената услуга или строителство към договора за предоставяне на финансова помощ. Одобрението не води до увеличаване на първоначално одобрената финансова помощ за непредвидени разходи. При извършване на дейности и услуги с разходи над одобрената финансова помощ за непредвидени разходи, разликата се покрива от бенефициента.

ДФЗ препоръчва преди сключване на Анекс към Договора с избрания след проведена обществена поръчка изпълнител, да бъде извършено предварително запитване до фонда, за да се избегне сключването на анекс с изпълнител, чийто предмет впоследствие няма да бъде одобрен.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ