Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[30.03.2012]

МЕСЕЧНА ОПЕРАТИВКА НА ОБЩИНСКИЯ КМЕТ С КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНАТА

Лора Величкова

На 29 март 2012 година от 12 часа се проведе месечната оперативка за март на общинският кмет Христо Христов с кметовете и кметските наместници от населените места на общината. На оперативката присъстваха и заместник-кметът на общината госпожа Нина Терзиева и секретарят госпожа Мария Чанева.

Участие взеха и гостите- госпожа Донка Желева и господин Росен Денисов.

Госпожа Донка Желева е медиатор в Център за извънсъдебно решаване на спорни въпроси- Ямбол. Тя разказа на кметовете и кметските съветници, че медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура, при която трето неутрално лице- медиатор, подпомага спорещите страни сами и по своя воля да постигнат взаимно удовлетворително споразумение. Тя остави координати за контакти, при нужда на жителите от населените места на общината и заяви готовност да помогне при решаването на техни проблеми.

Следващ пред кметовете и кметските наместници се представи господин Росен Денисов. Неговият стаж е в банки, последните години в Ямбол. Сега се занимава с подготовка администриране в програми и проекти и представи пред присъстващите графиците на отваряне на прием по програмите за селските райони, както и свои координати, за да може да отговаря на въпросите на заинтересованите граждани.

След гостите кметът на общината Христо Христов постави на вниманието на колегите си текущи въпроси и проблеми. На първо място той обяви,че по повод настъпването на Първа пролет, предстоящите Великденски празници, и провежданата кампания «Чистотата на община Болярово- наша обща цел!» датата 10 април 2012 г. се обявява за общински ден за почистване под мотото «Чисти с мен». Тогава в часовия диапазон от 09,00 -17,00 часа се призовават всички граждани, фирми, учреждения и и организации да се включат активно в организирания от Община Болярово ден за почистване.

Христо Христов осведоми колегите си и по други текущи въпроси във връзка с транспорта, събирането на данъците и предвиждането на гражданите за дърва за огрев през предстоящия отоплителен сезон.

Заместник-кметът Нина Терзиева съобщи за осигурен посадъчен материал в някои от населените места, а секретарят Мария Чанева също постави актуални въроси пред кметовете и кметските наместници. Последваха въпроси от тяхна страна, на които представителите на общинската ръководство отговориха компетентно и изчерп

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ