Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[29.03.2012]

ОТ 1 АПРИЛ ЗАПОЧВА ШЕСТАТА ЗА БЪЛГАРИЯ КВОТНА ГОДИНА

От 1 април започва и шестата за България квотна година. С началото й отново се отваря приемът на заявления за превръщане на индивидуална квота за директни продажби в индивидуална квота за доставки и обратно. Това се отнася само за свободната, нереализирана квота, а новите количества ще важат за 2012/2013 квотна година.

Нашата страна е задължена да прилага схемата „Млечни квоти” като част от общото регулиране на производството на краве мляко и млечни продукти на територията на Европейския съюз. Главната цел на схемата е да намали дисбаланса между търсенето и предлагането на мляко и млечни продукти на пазара и последващото свръхпроизводство. Схемата ще продължи да се прилага в България до 1 април 2015

От 1 април до 15 май 2012 млекопроизводителите, които притежават индивидуални квоти за директни продажби и доставки, както и одобрените изкупвачи трябва да подадат годишните си декларации. Документи ще се приемат и след изтичане на законоустановения срок, но със санкции, които се изчисляват на база броя на дните закъснение.

Годишните декларации ще се подават в Областните дирекции на ДФ „Земеделие”, отдел „Прилагане мерки и схеми за подпомагане” по адресна регистрация за физически лица и по адрес на търговска регистрация за юридически лица. Документите се подават лично от бенефициента или от упълномощено от него лице, притежаващо валидно, нотариално заверено изрично пълномощно за подаване на декларацията.

Таня Атанасова

.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ