Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[29.03.2012]

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Бинка Величкова

В днешното трудно време всяко „извоювано” работно място се превръща в ценна социална придобивка за обществото. Но когато грижата за хората не е само куха фраза, а стремеж към реално покритие, резултатите не закъсняват.

На 28 март 2012 г. в залата на пенсионерския клуб- град Болярово тържествено бяха връчени удостоверенията за професионална квалификация по специалността „озеленяване и цветарство” на 23 души. Курсистите преминаха през професионално обучение с продължителност два месеца, осъществено по оперативна програма „Развитие”. В присъствието на общинския кмет Христо Христов, госпожа Славка Желева от Бюрото по труда в Болярово, господин Димитър Стойков от НТС – гр. Елхово (което е подразделение на НТС – гр. Ямбол) и г-н Ангел Ангелов(НТС-Ямбол) обучените лица получиха своите свидетелства, които им осигуряват възможности за трудова реализация занапред.

В същия двумесечен период се проведе обучение за пътни строители в с. Стефан Караджово- общо 22 лица. Техният труд ще намери приложение в поддържането на пътищата, улиците и тротоарната мрежа по населените места. Те също получиха своите удостоверения, връчени от г-н Ангелов в сградата на кметството. От месец април 2012 година ще бъдат назначени по придобитите две специалности общо 40 лица- за срок от една година, получавайки трудово възнаграждение в размер на минималната за страната работна заплата. В състава на курсистите бяха включени безработни от различни селища на община Болярово: Стефан Караджово, Мамарчево, Попово и други населени места, те не само от гр. Болярово.

Новоназначените работници ще се трудят под разпореждането на кметоветеи кметските наместници в съответните селища, а в Болярово техен отговорник ще бъде г-н Гинчо Шумов.

Вобръщението си към курсистите кметът на общината Х. Христов сподели, че и занапред ръководството ще оказва своята подкрепа, за да се трудят и да имат своите доходи. Неговото насърчително слово внесе ведър оптимизъм в залата

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ