Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[26.03.2012]

ОТНОВО ПО МАРШРУТА НА ДРУЖБАТА

Седма дейност по трансграничния проект „Две различни практики- една обща цел”

Бинка Величкова

Разстоянието между нашата община Болярово и турската – Кофчаз, би могло заслужено да се нарича отсечка, свързваща две сприятелени селища. Защото съвместният проект „Две различни практики- една обща цел” с № 2007СВ16ІРО008 – 2009-1-10 по програмата за Трансгранично сътрудничество (ИПП) 2009 – 2013 г. България – Турция ( водеща организация на проекта е Общинското училищно настоятелство на училища и ЦДГ, а партньори са община Кофчаз и община Болярово), се превърна в своеобразна поредица от форуми на дружбата.

От 20 март до 23 март 2012 година се състоя поредното гостуване на турските ни партньори- съгласно Дейност 7, която включва опознавателни визити и реализиране на предвидените във връзка с нови мероприятия.

Групата, водена от кмета на Кофчаз Нури Чалъшкан, включваше официални лица, учители и ученици- участници в този ползотворен проект.

Реализирането му започна от 30 юни 2011 година и ще продължи до 29 юни 2012 г. , а финансирането е на стойност 86 571 лв.

На 21 март 2012 г. гостите се присъединиха към патронния празник на боляровското училище, носещо името на видния възрожденец д-р Петър Берон, наблюдавайки тържественото честване. А следобед ученици от двете училища (на Болярово и Кофчаз) с усърдиие, творческо вдъхновение и много сполучливо създадоха свои рисунки на тема „Моят роден край през пролетта”. Върху белите им листове оживяха китни пейзажи от двата региона- сътворени по детски непринудено, с въображение и радост в душите.

Денят 22 март 2012 г. включваше посещение на забележителностите в община Болярово. Ето защо групата с интерес разгледа църквата в с. Стефан Караджово, разходи се и до минералните извори. Това красиво селище обогати възприятията на гостите. А и чудесният пролетен ден способстваше за това.

Интересни факти за историята на селото поднесе на гостите кметският наместник на село Попово Ангел Апостолов, който също ги очакваше с вълнение и подобаващо гостоприемство. А гостуването в село Воден се превърна в емоционален завършек на този наистина динамичен, наситен с безброй впечатления ден!

Разходката до мястото на археологическите разкопки, разглеждането на уникалната по своя архитектурен екстериор църква „Свети Георги” – всичко това внесе бодрост и пробуди любознателност в душите на гостите и придружаващите ги участници от българска страна по проекта. А разглеждането на грижливо експонираната в читалището на село Воден етнографска сбирка им помогна да се докоснат до до духа и народния бит на някогашните българи от този край.

През последния ден на своето пребиваване в Болярово турските ни приятели реализираха още една интересна инициатива, която включва проектът: създаване на алея на прятелството. В двора на боляровското училище домакини и гости съвместно засадиха красиви декоративни иглолистни дървета. В посаждането участваха двамата кметове Христо Христов и Нури Чалъшкан, училищните директори Васил Гаджуров и Хасан Хюсеин Ердем, преподаватели и ученици от двете училища, членове на екипа по проекта и от двете страни. А после, тъй като продължаваше голямата междучасие, нашите и турските деца го превърнаха в забавно, улисани във всеобща игра. Заловени за ръце, в общ кръг- тази картина будеше умиление, и неподправена радост...

На българските партньори в проекта предстои да върнат поредната приятелска визита. Това ще стане скоро- през април, поемайки отново по обикнатия, толкова познат маршрут на дружбата!

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ