Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[19.03.2012]

РАО "ТРАКИЯ" С НОВО РЪКОВОДСТВО

Кметът на община Болярово Христо Христов е избран за член на Контролния съвет

Лора Величкова

На 16 март 2012 година се проведе сесия на Общото събрание на РАО "Тракия" в Стара Загора. От община Болярово представители там бяхя кметът на общината Христо Христов, председателят на Общински съвет- Болярово Атанас Дженков и заместник председателя на Общинския съвет – Димитър Драгоманов.

На събранието бяха разгледани и гласувании : Отчет на Управителния съвет на РАО “Тракия”; Отчет на Контролния съвет на РАО “Тракия”; Отчет за изпълнение на бюджета за 2011 г. и приемане проектобюджет за 2012 г.; Програма за дейността на РАО “Тракия” през 2012 г; Определяне на размера на годишния членски внос; Промени в Устава на РАО “Тракия”; Избор на управителни органи.

С пълно единодушие бяха избрани нови членове на Управителния и Контролния съвет на Асоциацията. За председател на Управителния съвет бе избран кметът на община Сливен- Кольо Милев. Новите заместник- председатели са: кметът на община Айтос Васил Едрев, кметът на община Тунджа Георги Георгиев и кметът на община Опан- Минчо Чавдаров. Членовете на Управителният съвет са: Атанас Калчев(кмет на общ. Кричим), Божин Божинов(кмет на общ. Тополовград), Георги Кенов(кмет на общ. Сунгурларе), Емил Кабаиванов(кмет на общ. Карлово), Кичка Петрова (кмет на община Чирпан), Митко Андонов (кмет на общ. Стралджа), Себихан Мехмед (кмет на общ. Крумовград).

Кметът на община Болярово Христо Христов е избран за член на Контролния съвет, заедно с Атанас Атанасов (кмет на община Твърдица). А новият председател на Контролния съвет е кметът на община Първомай Ангел Папазов.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ