Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[14.03.2012]

НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЕЛО ПОПОВО СЕ УЧРЕДИ ДРУЖЕСТВО „СТОЯН-ИНДЖЕ ВОЙВОДА“

Лора Величкова

На Трети март 2012 година в залата на читалище „Никола Йонков Вапцаров“ в село Попово се учреди дружество „ Стоян- Индже войвода“. Преди това кметският наместник се обърна към всички присъстващи,поздравявайки ги с националния празник, 134 години от освобождението на България. Много подходящ ден за патриотичното дело на инициативния комитет, довел до създаване на дружеството. Инициативният комитет се създава на 29 февруари 2012 година и е в състав : Милю Петров, Стойка Асенова, Елисавета Георгиева, Петър Иванов. Първото заседание на комитета е на 2 март и поради големия брой, желаещи да се включат се решава на 3 март комитетът да прерастне в дружество»Стоян-Индже войвода».

Можем смело да кажем,че основната причина това да стане факт е доцент Милю Петров. Доцент доктор Милю Петров е роден през 1944 година в село Попово. Завършил е българска филология във ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий», където е бил и редовен аспирант. От 1975 г. е преподавател по българска литература в ШУ «Епископ Константин Преславски». Сега е пенсионер. Автор е на голям брой реценции, статии, студии, книги. Специално за Индже Стоян е публикувал сб. « Народни песни за Индже войвода» / в две издания/ и книгите «Стоян- Индже войвода- в живота, народните песни и литературата», « В долината сред върховете», «Най-личен и най-прочут», «Йордан Йовков и някои проблеми за «инджеведението», «Ветрове»/ първата част/. Скоро предстои да излязат още две книги за село Попово и Индже: «Звезди над речната долина» и «Другата столица». Автор е и на сценариите и участник в реализирането на три научно- популярни филма, свързани с Индже – двата излъчени по БНТ, а третият – по кабелните телевизии на Ямбол и Котел.

За председател на дружеството бе избрана Стойка Димова, а за секретар Елисавета Георгиева. Членове на ръководния състав са: Мильо Петров Милев , Петър Иванов Георгиев и Стоян Андонов Кънчев(потомък на Стоян Индже).

Целта на дружеството е :по –нататъшна работа по утвърждаване на истината , че Стоян Индже войвода е роден в Попово село / днешното село Попово , Община Болярово/. Живял е в родното си село, а по-късно прави Попово село „ столица” на дръжавата си. Чрез майка си е свързан с гр. Сливен.Бил е еничарин ,кърджалия и хайдутин и народен закрилник.Налага се твърдението ,че е учавствал в Първото сръбско възстание и в Руско –Турската война от 1806- 1812 год. Бил гвардейски командир, член на „Филики етерия” / „ Дружество на приятелите”/ -революционна интербалканска организация.Взема активно участие – като боен командир- в Заверата през 1821 година. Загива в ръкопашен бой при с. Скулени на 17/29 юни 1821 година, проявявайки „безпримерен героизъм” / Томас Гордън/- Индже- Стоян се издига като национален български герой, борил се за освобождението и на други народи; името на Стоян – Индже войвода – като това на България – събира. Той е свързващо звено между Паисий Хилендарски и Софроний Врачански от една страна, и Г.С. Раковски от друга страна. С неговото име свързваме началния етап на националната въоръжена борба за освобождение. В бойните му традиции се възпитават всички наши патриоти и хуманисти след него.

«Ние сме длъжници на неговата памет.Време е родното му село – Попово ,Боляровска община , област Ямбол и цяла България да увенчаят своя прославен син» се казва още в декларацията на дружеството.

В нея са записани като учредители: Мильо Петров – инициатор за създаденто на дужеството; Стойка Асенова Димова – председател на дружеството; Елисавета Кънчева Георгиева – секретар на дружеството; Ангел Димитров Апостолов –кметски наместник на с. Попово; Стоянка Великова Джевизова – читалищен секретар при НЧ «Н. Й. Вапцаров»- с. Попово;Стоян Стойков Ченков; Стоян Андонов Кънчев; Димитрина Великова Моллова; Вълкана Кунчева; Милена Иванова;Енчо Дженков Баламотов; Георги Атанасов Георгиев.

Дружеството е отворена формация, с готовност да приема за членове всички желаещи, независимо къде живеят . То ще приема дарения ,които ще се записват в специално създадена книга на дарителите, която ще бъде запазена като свидетелство на родолюбивото дело; ще подпомага всяко дело свързано с името на Стоян –Индже войвода. Дружеството се създава напълно доброволно длъжостите на председател и секретар са неплатени , на общественни начала. На периодичните срещи на дружеството ще се разискват и приемат и бъдещи идеи, намерения и действия по осъществяването им.

На първата сбирка на дружеството от негови членове бе изразено желание да извършат парично дарение. Това са : Стоян Андонов Кънчев –бизнесмен произхождащ от с. Попово -100 лв; Мильо Петров Милев - изследовател на живота на Индже войвода - 100 лв; Енчо Дженков Баламотов – произхождащ от с. Попово - 50 лв.; Стоян Стойков Ченков - жител на с. Попово - 50 лв.; Стойка Асенова Димова –жителка на село Попово -20 лв.; Георги Атанасов Георгиев –живущ в село Попово- 10 лв.

След дългите разисквания и разказаното от доцент Петров, членовете на дружеството, сред които и кметският наместник на Попово Ангел Апостолов и читалищният секретар Стоянка Джевизова поднесоха венци на паметника на загиналите във войните поповци и на плочата в двора на мястото,където е била родната къща на Стоян- Индже войвода.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ