Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[05.03.2012]

ОТ 120 ДО 729 ЕВРО НА ХЕКТАР СА ПЛАЩАНИЯТА ЗА БИОЛОГИЧНО ОТГЛЕЖДАНИ КУЛТУРИ

От 120 евро до 729 евро на хектар субсидия могат да получат земеделските стопани за отглеждане на култури по биологичен начин. За целта трябва да кандидатстват по Мярка 214 "Агроекологични плащания" - направление "Биологично растиениевъдство" от Програмата за развитие на селските райони(ПРСР) 2007- 2013 Г.

В мярката може да се включи всеки биопроизводител, независимо в кой район на страната са намира земята му. Необходимо е единствено да отглежда културите си по методите на биологичното производство, да спазва добрите земеделски практики и да има сключен договор с контролиращо лице за контрол и сертификация на биологичното производство. Земеделските стопани поемат ангажимент да обработват земите си за период от 5 последователни години. За подпомагане се кандидатстване от 1 март до 15 май в областните дирекции на ДФЗ-РА.

Компесаторните плащания за годината са:

- За полски култури- 197 евро/ хектар (250 евнро/ хектар- за площи в преход);

- За ливади и пасища - 120 евро/ хектар (120 евро/ хектар- за площи в преход);

- За трайни насаждения, лозя и маслодайна роза- 613 евнро/ хектар(729 евро/хектар- за площи в преход);

- За ароматни и медицински растения- 327 евро/хектар(448 евро/хектар за площи в преход);

- За зеленчукови култури, включително култивирани гъби и картофи- 446 евро/ хектар(547 евро/ хектар- за площи в преход).

За повече информация посетете сайта на Министерство на земеделието и храните.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ