Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[03.03.2012]

КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ В ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР РАЗПОЛАГАТ С МЕСЕЦ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

До 1 април продължава приемът на единни заявления за финансова субсидия по „Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор”, съобщиха от ДФ „Земеделие”.

Сектор „Вино” на Разплащателната агенция прилага общата организация на пазара на вино на Европейския съюз, a финансирането се осъществява чрез мерки, определени от държавата-членка. Средствата по програмата се осигуряват от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и се разпределят в три мерки: „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, „Застраховане на реколта” и „Промоция в трети страни”.

По мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” се финансират инвестиции свързани със засаждане на нови винени сортове и подобряване на методите и технологиите за управление на лозарското стопанство чрез създаване на капково напояване, изграждане на противоерозионни съоръжения и др.

Мярка „Застраховане на реколта” подпомага производители на винено грозде, застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания за един или няколко застрахователни риска като градушка, буря, наводнение, проливен дъжд и др. Програмата дава възможност и за финансиране на промоционални информационни проекти чрез мярката „Промоция в трети страни”.

Програмата се прилага като финансов инструмент в България за периода 2008/2009 – 2013/2014 г. Общият бюджет до 2014 г. е в размер на 112 683 000 евро, като до този момент са изплатени 32 367 282 евро. От началото на финансовата 2012 г. (16 октомври 2011 – 15 октомври 2012) до настоящия момент по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” са изплатени 9 898 437 лв. (5 061 068 евро), което е 23,08 % от предвидения за финансовата година бюджет.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ