Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[22.02.2012]

Процедурата за прехвърляне на индивидуални млечни квоти без стопанството на производител, или т.н. „квотна борса”, стартира за трета година в България през август 2011.

0.07 лв. за килограм краве мляко за директни продажби

След обявения на 16 януари 2012 повторен прием на заявления за купуване на индивидуална млечна квота, фондът одобри 122 заявки на обща стойност 969 079 лв. Общо одобрените за купуване количества на квота за доставка достигнаха 13 530 780 кг., а тези за купуване на квота за директни продажби – 313 200 кг.

Крайният срок за подаване на заявките за купуване на квота беше 31 януари 2012. Цената за закупуване, утвърдена със заповед на министъра на земеделието и храните за квотната 2011/2012, е 0.07 лв. за килограм краве мляко за доставки и 0.07 лв. за килограм краве мляко за директни продажби.

Одобрените кандидати трябва да преведат дължимата сума по сметка на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция в БНБ - ЦУ: IBAN: BG87BNBG96613200170001, BIC BNBGBGSD в срок до 1 месец от датата на изпращане на уведомителното писмо за плащане.

Ако плащането не се осъществи в посочения срок, заявеното участие за закупуване на индивидуална квота се прекратява.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ