Болярово » НОВИНИ » НОВИНИ

Болярово : НОВИНИ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[10.02.2012]

ПРОВЕДЕ СЕ КРЪГЛА МАСА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА СУРОВОТО КРАВЕ МЛЯКО

Кръгла маса по проблемите за подобряване качеството на суровото краве мляко се проведе по инициатива на Българска агенция по безопасност на храните, като присъстваха ръководството на агенцията, представители на Националната асоциация на млекопреработвателите и Асоциацията на млекопреработвателите в България, съобщиха от Агенцията.

Обсъдени бяха въпроси относно категоризацията и прекатегоризацията на говедовъдните ферми в България, действията предприети от компетентния орган по отношение достигане на изискванията на Регламент 853/2004 на Европейския парламент и Съвет, както и очакваните прогнозни резултати.

Българската агенция по безопасност на храните ще информира собствениците на говедовъдни ферми от втора и трета група за действията, които трябва да предприемат с цел постигане на европейските стандарти.

Таня Атанасова

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ